Доц. д-р Г. ЧАКАЛОВА, дмн. Началник клиника по гинекология на Университетска Специализирана болница по Онкология (Национален Онкологичен център)

Началник клиника по гинекология на Университетска Специализирана болница по Онкология (Национален Онкологичен център). Член на Ню Йоркската Академия на науките. Член на 7 европейски и световни асоциации.

ДОГОВОР С НЗОК ЗА ОНКОЛОГИЯ.

Диагноза, лечение и наблюдение на онкологични заболявания. Профилактика. Експертна дейност.

Приема понеделник, сряда и петък 15-19 часа, събота 10-13 часа. Тел. 8701118, 8739919, GSM 0888840578.

[Начало]